Dette emnet er nedlagt

Kunngjøringen av karakterene er blitt …

Kunngjøringen av karakterene er blitt noe forsinket i forhold til hva som står på emnesiden. Det har med å gjøre at en kommisjon vanligvis har tre ukers sensurfrist fra innleveringsdato, mens det på emnesiden står at sensur skal falle etter bare to uker. Vi lover å legge ut karakterene så fort de foreligger.

Publisert 8. des. 2009 12:19 - Sist endret 8. des. 2009 12:19