Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Oversiktsverk:

David Ryan, The United States and Europe in the Twentieth Century (London, 2003), s. 1-49.

Geir Lundestad, The United States and Western Europe Since 1945 (Oxford, 2005), 300s. Denne boken foreligger også på norsk: USA og Europa. Imperiet og de allierte etter 1945 (2004)

Spesielt om de siste år:

Geir Lundestad, Just Another Major Crisis? The United States and Europe Since 2000 (Oxford 2008), hele boken unntatt kapitlene 10 (Calleo), 11 (Kroes), 13 (Sloan) og 14 Schmidt).

Robert Kagan, Paradise and Power. America and Europe in the New World Order (New York, 2004), 160 s. Denne boken foreligger også på norsk.

Kilder:

David Ryan, The United States and Europe in the twentieth century (London 2003), s. 127-64.

I kompendium (artikler og kilder):

* Joseph S. Nye, ”Soft Power and Amerian Foreign Policy,” Political Science Quarterly, 119:2, 2004, 255-70.

* Geir Lundestad, The United States and Norway, 1905-2005, utrykt, 25 s.

* United States National Security Strategy, September 2002, 21 s.

* European Security Strategy, December 2003, 14 s.

Tilleggslitteratur:

Ca. 100-150 sider fra en av følgende bøker:

Tony Judt, Postwar. A History of Europe since 1945 (Penguin, 2005) 7-10, 100-117, 145-53, 197-237, 350-53, 787-800.

John Dumbrell, A Special Relationship. Anglo-American Relations in the Cold War and After (Macmillian, 2001).

Frédéric Bozo, Two Strategies for Europe. De Gaulle, the United States, and the Atlantic Alliance (Rowman & Littlefield, 2001)

Philip Zelikow and Condoleezza Rice, Germany Unified and Europe Transformed. A Study in Statecraft (Harvard, 1995)

Charles S. Maier, Among Empires. American Ascendancy and its Predecessors (Harvard, 2006).

Andre bøker kan også være aktuelle, men må godkjennes av faglærer.

Totalt blir dette ca. 1000 sider.

Publisert 2. apr. 2009 14:12 - Sist endret 25. mai 2009 13:27