Semesterside for HIS3090 - Høst 2004

Sensur faller 9. desember kl.14.00. Muntligplan offentliggjøres en uke før sensur. Muntligeksamen er satt til perioden 9.- 17. desember.

12. okt. 2004 02:00

Frist for innlevering av endelig oppgave, er 22. november innen kl. 14.30 på ekspedisjonskontoret. Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. Sammen med oppgaven skal det leveres et egenerklæringsskjema. Skjemaet finner du her

22. juli 2004 02:00