Undervisning - tid og sted

Det er fortsatt mulig å melde seg på dette emnet dersom man tilfredsstiller forkunnskapskravene for emnet. Dersom du ønsker å melde deg til emnet, kan du sende en e-post til historie-student@iakh.uio.no. Frist for å levere søknadsskjema for veileder er 1. september. Det skal leveres et førsteutkast for oppgaven til veileder senest 15. oktober.

Orienteringsmøte

  • Tirsdag 22. august kl. 10:15 -12:00, Auditorium 2 Georg Sverdrups hus

Odd Arvid Storsveen, Tanya Pedersen Nymo

Forelesning; om å skrive oppgave

Odd Arvid Storsveen

Frontergruppe for Iddengs studenter

Jon Wikene Iddeng

Frontergruppe for Lies gruppe

Einar Lie

Biblioteksorientering

Publisert 27. apr. 2006 14:17 - Sist endret 5. juli 2011 18:04