I dag er det kunngjøring …

I dag er det kunngjøring av resultatene på HIS3090. Hvis dere ønsker å få en begrunnelse for karakterene, er det satt opp treffetid/ kontaktinformasjon til veilederne/ hovedsensor nedenfor. Det er også satt opp tidspunkt for når dere kan ta kontakt.

Jon Vidar Sigurdsson: Onsdag 17. desember, kl. 10-12. Rom 135, Blindernveien 11. Tlf: 22 84 19 55.

Robert Marc Friedman: Onsdag 17. desember, kl. 12-14. Rom 416, NHA. Tlf.: 916 39 068.

Øystein Rian: Onsdag 17. desember, kl. 10-12. Rom 512, NHA. Tlf.: 22 85 49 40.

Finn Erhard Johannessen: Torsdag 18. desember, kl. 10-12. Rom 316. Tlf.: 22 85 68 53.

Arnved Nedkvitne: Onsdag 17. desember, kl. 12-14. Rom 322. Tlf.: 22 85 61 22.

Steinar Sæther: Fredag 19. desember, kl. 10-12. Niels Treschows hus, 7. etasje. Tlf.: 22 85 82 46.

Even Lange: Torsdag 18. desember, kl. 10-12. Rom 528, NHA. Tlf.: 22 85 61 76.

Hilde Sandvik: Torsdag 18. desember, kl. 13-15. Rom 426, NHA. Tlf: 22 85 57 41.

Knut Kjeldstadli: Torsdag 18. desember, kl. 10.30-11.30. Rom 413, NHA. Tlf.: 22 85 82 38.

Robin Allers: Onsdag 17. desember, kl. 10-12. Rom 429, NHA. Tlf.: 22 85 70 57.

Dag Axel Kristoffersen: Fredag 19. desember, kl. 11-12. Rom 202, NHA. Tlf.: 22 85 73 68.

Lars Harald Bøckman: Fredag 19. desember, kl. 13.30-14. Tlf.: 22 85 89 54.

Rolf Hobson: Fredag 19. desember i løpet av den dagen.

For kandidat Waller er hovedsensor Helge Pharo: Onsdag 17. desember, kl. 10-11. Tlf.: 22 12 93 35/ 911 50 800.

For kandidat Robak er hovedsensor Odd Arvid Storsveen: Onsdag 17. desember, kl. 13-14. Rom 312, NHA. Tlf.: 22 85 81 83.

Publisert 16. des. 2008 12:08 - Sist endret 17. des. 2008 11:51