Semesterside for HIS3090 - Høst 2014

Sensuren vil publiseres i StudentWeb sent på ettermiddagen den 12.12.

 

Vennlig hilsen studieadministrasjonen

1. des. 2014 14:03

Kjære HIS3090-studenter,

haustens katalog over oppgåverforslag og rettleiarar finn de her: HIS3090-katalog haust 2014.

Venleg helsing,

Studieadministrasjonen v/IAKH

20. aug. 2014 17:26

Kjære HIS3090-studentar,

 

de er hjertelig velkomne til informasjonsmøte onsdag 27. august, kl. 10.15-12:00 i seminarrom 360 (3. etasje) i P.A. Munchs hus. Her vil du få generell informasjon om HIS3090-oppgåva samt bli presentert for temaa/oppgåver det er mogleg å få rettleiing i. Me vil legge ut HIS3090-katalogen som inneheld forslag til oppgåver og moglege tema for rettleiing i løpet av neste veke. De vil motta ein e-post så snart katalogen er tilgjengeleg.

 

Venleg helsing,

studieadministrasjonen v/IAKH

13. aug. 2014 13:43