Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 4. etg.

Ekspedisjonstid: 
12.30-14.30

Postadresse: 
Postboks 1008 Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 49 00 (12:30 - 14:30)
Faks: 22 85 52 78
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/iakh

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Edgeir Benum  (kontaktinformasjon)  
Gro Hagemann  (kontaktinformasjon)  
Even Lange  (kontaktinformasjon)  
Einar Lie  (kontaktinformasjon)  
Øystein Rian  (kontaktinformasjon)  
Hilde Henriksen Waage  (kontaktinformasjon)  
Arnved Nedkvitne  (kontaktinformasjon)  
   
    Studenten har krav på 3 møter à 1/2 time med faglærer.
Publisert 22. okt. 2007 16:16 - Sist endret 22. jan. 2008 16:11