Semesterside for HIS3090 - Vår 2015

Kjære studenter,

oppdatert HIS3090-katalog som inkluderer Kåre Andersens byhistoriske oppgaveforslag og Ingrid Lundestads veiledningstemaer finner dere her.

Vennlig hilsen,

Studieadministrasjonen v/IAKH

19. jan. 2015 13:03

Kjære HIS3090-studentar,

vårens HIS3090-katalog med praktisk informasjon, oppgåveforslag og oversikt over tilgjengelege rettleiarar finn de her.

 

Venleg helsing,

studieadministrasjonen v/IAKH

7. jan. 2015 14:32