Pensum/læringskrav

Emnet har tre hovedtema:

  • historiefagets historie
  • teoridebatt
  • metodiske spørsmål

Undervisningen faller i to deler. Første del forestås av K.Bruland, andre del av F. Fuglestad

Emner fra historisk teoridebatt

1. Aktør/struktur og metodologisk individualisme/kollektivisme:

Nils Gilje og Harald Grimen: Samfunnsvitenskapenes forutsetninger, 2. utgave, Bergen: Ariadne 1992, kap. 7 «Metodologisk individualisme og kollektivisme», s. 201–227 (27 sider).

Knut Kjeldstadli: «Struktur, norm og interesse – om historikerens behov for handlingsteori», Historisk tidsskrift 70, 1991, s. 50–61 (12 sider).

2. Forklaring og fortelling:

C. Behan McCullagh: The Truth of History, London & New York 1998, kap. 7 «Causal, Contrastive and Functional Explanation», s. 172–204 (33 sider).

G. H. von Wright: «Om förklaringer i historievetenskapen», Studier i historisk metode 4, Ekenäs 1969, s. 7–24 (17 sider).

Ottar Dahl: «Forklaring og fortelling i historievitenskapen», Historisk tidsskrift 72, 1993, s. 67–80 (14 sider).

3. Fortelling og den språklige vending:

Narve Fulsås: «Forteljing og historie», Studier i historisk metode 20, Århus 1989, s. 47–60 (13 sider).

Håkon With Andersen: «Historieskriving i det senmoderne samfunn», Replikk 2, vår 1996, s. 67–76 (10 sider).

Knut Kjeldstadli: «Det fengslende ordet. Om ‘den språklige vendingen’ og historiefaget», i Knut Kjeldstadli, Jan E. Myhre og Tore Pryser (red.): Valg og vitenskap. Festskrift til Sivert Langholm, Oslo: Den Norske Historiske Forening 1997, s. 51–78 (28 sider).

4. Objektivitet og hermeneutikk:

Jan Lindhart: «Historieforskningens hermeneutikk», Studier i historisk metode 20, Århus 1989, s. 61–75 (15 sider).

Ottar Dahl: Problemer i historiens teori, kap. V «Historisk ‘objektivitet’», Oslo: Universitetsforlaget 1986, s. 61–81 (21 sider).

Finn Fuglestad: How to Write African History in the Postmodern Era. And How to Integrate African History into the Mainstream of History. A Personal View.

Historiografi

Lawrence Stone: «The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History», Past & Present 85, november 1979, s. 3–24 (21 sider).

Georg Iggers: Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge, Hanover & London: Wesleyan University Press 1997 (147 sider).

Joyce Appleby: «The Power of History», American Historical Review 103, 1998, s. 1–14 (14 sider).

Innenfor hver bolk anbefales det å lese pensum i den rekkefølgen arbeidene er satt opp her.

Med unntak av Iggers er litteraturen samlet i kopisamling til salgs i Kopiutsalget i Akademika. Ved kjøp av kopisamlinger må studentbevis og kvittering for betalt semesteravgift fremlegges.

Publisert 7. mars 2005 15:38