Undervisning - tid og sted

Forelesning

Merk at fra 15. oktober skifter tid og sted. Professor Finn Fuglestad overtar undervisingen fra samme dato.

  • Mandag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 1. september til 8. september)

  • Onsdag 17. september kl. 08:15 -10:00, Auditorium 2 Georg Sverdrups hus (nye UB)

  • Mandag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 22. september til 6. oktober)

  • Onsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 2 Georg Sverdrups hus (nye UB) ( i perioden 15. oktober til 19. november)

Publisert 7. mars 2005 15:39