Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
01.09.2003Kristine Bruland  Se "Tid og sted"  Velkommen. Komparasjon og historie.  Gjesteforelesning, Peer Vries (Leiden Universitet, Nederland): “Comparative History: potentials and pitfalls”. 
08.09.2003Kristine Bruland    ’Pavlovs Kjøter’   
15.09.2003Kristine Bruland    Historismen.  • Rapport fra gruppene

• Diskusjon: Hva var historismen? Hvilke er de viktigste kjennetegnene ved denne posisjonen? Hva var forutsetningene for 1800-tallets historisme?

Iggers, Georg G., Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge, Connecticut: Wesleyan University Press, del I.

Se evt. også kapitlene om 1800-tallet i Dahl, Ottar, Norsk Historieskrivning i det 19. og 20 århundre.

 

22.09.2003Kristine Bruland    Utfordringene fra samfunnsfagene.  • Annalskolen

• Marxistiske retninger

• Kliometrikerne

Diskusjonsspørsmål: Hva særpreger den samfunnsfaglige historievitenskapen i henholdsvis Frankrike, Tyskland og England? Hvilke fellestrekk finner du?

Hvordan forklarer Lawrence Stone den samfunnsfaglige historievitenskapens krise og rehabilitering av historiefortellingen?

Iggers, Georg G., Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge, Connecticut: Wesleyan University Press, del II.

Lawrence Stone: ’The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History’, Past & Present, 85, 1979, s. 3-24. (kompendium)  

29.09.2003Kristine Bruland    Utfordringene fra ’postmodernismen’ og andre tema.  • Mikrohistorie

• Den lingvistiske vending

Diskusjonsspørsmål: 1. Hva mener du ‘postmodernisme’ er? 2. Kan en postmoderne posisjon være forenelig med ’vitenskapelig historie’?

Iggers, Georg G., Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge, Connecticut: Wesleyan University Press, del III.

Appleby, Joyce, ‘The Power of History’, The American Historical Review, 103 (1), 1998, s. 1-14. (kompendium) 

06.10.2003Kristine Bruland    Noen tema; foreløpig oppsummering.  • Historie og kjønn

• Interdisiplinær historie 

Publisert 7. mars 2005 15:39