Beskjeder

Publisert 11. des. 2008 11:29
Publisert 11. des. 2008 11:21

Nå blir muntligplanen for HIS4010 lagt ut her i beskjedsfeltet.

Husk at alle som skal opp før pause må møte opp til kl. 09 eller kl. 09.30 avhengig av når gruppa deres begynner (se planen for nærmere tidspunkt). Dersom noen uteblir, blir neste kandidat på listen fortløpende kalt inn. Det samme gjelder kandidatene som skal opp etter pausen. Her skal alle møte opp kl. 12.30 eller kl. 13.00.

Eksamenen vurderes som bestått eller ikke bestått.

Publisert 18. nov. 2008 09:55

Vi vil gjøre dere oppmerksom på at muntlig eksamen vil gå over flere dager, i perioden fra mandag 15. til onsdag 17. desember.

Publisert 4. nov. 2008 16:19

Studentersamfundet inviterer historiestudentene til Akademisk vorspiel om begrepshistorie og verdenshistorie

Kan Reinhard Kosellecks begrepshistoriske metode muliggjøre en verdenshistorie som både inkluderer vestlige og ikke-vestlige narrativer?

Bo Stråth har vært professor ved European University Institute i Firenze, og er nå professor i nordisk, europeisk og global historie ved Renvall-institutet, Helsingfors universitet.

Fredag 14. november kl. 19, Biblioteket, Det Norske Studentersamfund (Chateau Neuf)

Publisert 13. okt. 2008 16:59

På grunn av endring av systemet vårt i slutten av september, har det i to uker stått kun en eksamensdato under Tid og sted på dette emnet.

Den riktige perioden man kan komme opp i muntlig eksamen i emnet, er mellom mandag 15. til onsdag 17. desember.

Publisert 21. aug. 2008 12:55

Lesehjelp til hele grunnlagsproblem-delen av pensum (Del 1 av kompendiet) er nå lagt i ut Classfronter. Se http://fronter.uio.no, og gå til sida for HIS4010. TEF