Pensum/læringskrav

Med unntak av Iggers er litteraturen samlet i kopisamling til salgs i Kopiutsalget i Akademika. Ved kjøp av kopisamlinger må studentbevis og kvittering for betalt semesteravgift fremlegges.

Innenfor hver bolk anbefales det å lese pensum i den rekkefølgen arbeidene er satt opp her.

Forklaring og fortelling

Rüsen, Jörn: «Forklaringer og bruk av teorier i historiefaget», i Rekonstruktion der Vergangenheit, Göttingen 1986, s. 19-47, oversatt av Frank Meyer (28 sider).

Dahl, Ottar: «Forklaring og fortelling i historievitenskapen», Historisk tidsskrift 72 (1993), s. 67–80 (14 sider).

Carr, David: «Narrative Explanation and Its Malcontents», History and Theory 47 (2008), s. 19–31 (13 sider)

Fortelling og den språklige vending

White, Hayden: «The Historical Text as a Literary Artifact», s. 221–236 i Geoffrey Roberts (red.): The History and Narrative Reader, London & New York 2001 (16 sider).

Fulsås, Narve: «Forteljing og historie», Studier i historisk metode 20, Århus 1989, s. 47–60 (13 sider).

Carroll, Noël: «Interpretation, History and Narrative», s. 245–265 i Geoffrey Roberts (red.): The History and Narrative Reader, London & New York 2001 (21 sider).

Sejersted, Francis: «Historiefagets fortellinger», Nytt Norsk Tidsskrift 12 (1995), nr. 4, s. 313-325 (13 sider).

Kjeldstadli, Knut: «Det fengslende ordet. Om ‘den språklige vendingen’ og historiefaget», i Knut Kjeldstadli, Jan E. Myhre og Tore Pryser (red.): Valg og vitenskap. Festskrift til Sivert Langholm, Oslo: Den Norske Historiske Forening 1997, s. 51–78 (28 sider).

Objektivitet og hermeneutikk

Gadamer, Hans-Georg: «Om forståelsens sirkel», i idem, Forståelsens filosofi. Utvalgte hermeneutiske skrifter, oversatt av Helge Jordheim, Oslo 2003, s. 33–44 (11 sider).

Lindhart, Jan: «Historieforskningens hermeneutikk», Studier i historisk metode 20, Århus 1989, s. 61–75 (15 sider).

McCullagh, C. Behan: «Bias in Historical Description, Interpretation, and Explanation», History and Theory 39 (2000), s. 39–66 (27 sider).

Metode

Erslev, Kristian: Historisk teknikk. Den historiske undersøgelse fremstillet i sine grundlinier, København 1926 (97 sider, opptrykk).

Kocka, Jürgen: The Uses of Comparative History, i Ragnar Björk og Karl Molin (eds.): Societies made up of history, 1996: 197-209 (13 sider).

Historiografi

Iggers, Georg: Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge, Hanover & London: Wesleyan University Press 1997 (147 sider).

Stone, Lawrence: «The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History», Past & Present 85 (November 1979), s. 3–24 (21 sider).

Appleby, Joyce: «The Power of History», American Historical Review 103 (1998), s. 1–14 (14 sider).

Iggers, Georg G. and Wang, Edward Q.: A Global History of Modern Historiography, Harlow and London: Pearson 2008: 281-300, 365-394 (49 sider)

Totalt: ca 550 sider

Publisert 22. apr. 2008 16:58 - Sist endret 21. aug. 2008 13:47