Middag for studenter på HIS 4010 3/11 og 9/11

Hei

vi har hatt en skikk med at ¤010.studenter bes til middag hos forelesere.
Formål: At dere blir kjent:

 

I år bli det 3/11 kl. 19.00 og 9/11 kl. 18.30.,en gang hos Jan Eivind Myhre, en annen gruppe hos Knut Kjeldstadli.

Om dere har lyst, kan dere sende beskjed til knut.kjeldstadli@iakh.uio.no.

NB Si fra om dere kan 3711 , 9/11 eller - begge. Vi må kanskje stokke litt på sammensetningen av de to gruppene så alle  får plass.. 

Velkommen!
Beste hilsen Knut KJeldstadli

 og Jan Eivind Myhre-

Publisert 27. okt. 2016 09:55