Undervisning 17/11 -men ikke 22/11

Hei

jeg hadde opprinnelig tenkt å runde av forelesningene med en oversikt 24/11. Nå viser det seg at eksamen er begynt, med blant annet  HIS 4110-forelesninger fra masterstudentene.

 

Derfor avlyses hermed forelesningen min 22/11.

I stedet skal jeg søle å dekke det viktigste 17/11.

Det blir da 1) noe om samfunnsmessig bruk av historie.

og 2) hva er spesielt for en historisk? tenkemåte?

 

Beste hilsen

Knut Kjeldstadli

 

 

Publisert 14. nov. 2016 15:54