Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. november

Eksamensordning

Mappelevering.

Innleveringsfrist: 6. desember kl. 14:30

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Skriftlig oppgave eller muntlig innlegg

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 18:01