Semesterside for HIS4010 - Vår 2006

NB: Muntlig eksamen for kommisjon 3 den 10. mai er utsatt fra kl 09.00 til 10.15.

5. mai 2006 12:31

Til 18/1: Forberedelse for deltakerne. Les Peter Burke. Tenk gjennom:

  • a) Kan vestlige historikere skrive om andre verdensdelers historie?
  • b) Hvordan kan vi forklare at tenkemåter i et fags historie forandres over tid?

Til 25/1: Forberedelse for deltakerne. Hvilke trekk ved historismen, den tyske historiske skole slik den ble uformet av Leopold von Ranke, mener dere fortsatt preger og eventuelt bør prege historiefaget?

Til 15/2. Tenk gjennom: Argumenter for og mot følgende utsagn: "Språk konstituerer virkeligheten"

6. jan. 2006 11:39