Semesterside for HIS4010 - Vår 2009

Muntligplan HIS4010

Husk at alle som skal opp før pause må møte opp til kl 09. Dersom noen uteblir, blir neste kandidat på listen fortløpende kalt inn. Det samme gjelder kandidatene som skal opp etter pausen. Her skal alle møte opp klokka 13.00

Eksamenen vurderes som bestått eller ikke bestått.

2. juni 2009 17:23

Første del av kurset dreier seg om historiografi og metode. Deltakerne bes om å lese relevant litteratur til hver gang. Og de vil invitert til å holde et kort innlegg, omkring de problemstillingene som er angitt til hver dato. Alternativet til å holde dette innlegget, er å skrive en skriftlig oppgave undre andre del av kurset, som vedrører teoretiske emner.

Middag for seminardeltakerne tirsdag 10. mars kl. 19.00 Alle masterstudenter på HiS 4010 er velkomne til middag hos Knut Kjeldstadli, Uranienborgvn. 11F , tlf. 22 69 06 67.

Servering: pasta, pesto, salat, frukt, sjokolade, kaffe. Dere tar sjøl med drikkevarer.

Kan dere melde fra dersom dere kommer seinest i løpet av 9/3 til: knut.kjeldstadli@iakh.uio.no

17. des. 2008 11:52