Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

16. mai

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Tid: 30. mai.

Merknad: Dersom det er mange kandidater, vil også 31. mai brukes som eksamensdag

Skriftlig oppgave eller muntlig innlegg

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 19:08