Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

OP.

Praksis

Refleksjonstekst

Utlevering av oppgaven: 13. desember

Innleveringsfrist: 20. desember kl. 14:30

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Innlevering av undervisningsopplegg

Innlevering av pensumliste

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2022 12:24