Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4020 - Høst 2007

NB Prosjektbeskrivelsen skal leveres i to eksemplarer på ekspedisjonskontoret innen 30. november.

22. nov. 2007 14:50

Kurs om muntlige kilder blir onsdag 10. oktober, kl. 9.15-12.00, i "Håndbiblioteket" i tredje etasje i N.H. Abels hus. Ta kontakt med Helge Danielsen for nærmere informasjon og påmelding. helge.danielsen@iakh.uio.no

27. aug. 2007 15:04

Hei

Nå har kurset begynt og vi fordelte studentinnledninger på ca. 5-10 minutt. Innledningene skal dreie seg om metodiske utfordringer du vil møte i arbeidet med din oppgave, relatert til tema og anbefalt litteratur til den enkelte gang.

6.9. Politisk historie - hvordan studere politisk kommunikasjon (Rian) studentinnledninger v. Johansen, Vandraas, Bae

13.9. Aktør-struktur-problemet, komparasjon(Sandvik) studentinnledninger v Urdal, Haffalden, Dyrud, Bertsen

20.9. Mentalitetshistorie, (Ringvej, Østberg) studentinnledninger v Hansen, Gauslå, Kempton

27.9: Relativisme - subjektivitet -bildet av den andre (Østberg) studentinnledninger v Buggeland, Jensen, Halle

11.10 Retorikk og genrebevissthet i kildestudiet (Ringvej) studentinnledninger v Vigrestad, Nyløvold, Kosberg

18.10 Kvantitative teknikker - hvordan lese tendens i et materiale (Sandvik) studentinnledninger v Sund, Bryn, Rongved

25.10. AVLYST Etikk i histori...

24. aug. 2007 12:38