Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4020 - Høst 2008

Studentersamfundet inviterer historiestudentene til Akademisk vorspiel om begrepshistorie og verdenshistorie

Kan Reinhard Kosellecks begrepshistoriske metode muliggjøre en verdenshistorie som både inkluderer vestlige og ikke-vestlige narrativer?

Bo Stråth har vært professor ved European University Institute i Firenze, og er nå professor i nordisk, europeisk og global historie ved Renvall-institutet, Helsingfors universitet.

Fredag 14. november kl. 19, Biblioteket, Det Norske Studentersamfund (Chateau Neuf)

4. nov. 2008 16:35