Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4020 - Vår 2004

20.april er temaet Historie og samfunnsfag. Planen var at Even Lange skulle innlede, men han er forhindret. Jeg har lagt ut en artikkel av Francis Sejersted som tar opp forholdet mellom historie og samfunnsvitenskapene: "Litt av historie".

Flere av dere har nevnt at dere gjerne ville ha praktiske eksempler på hvordan teori/metode er brukt i hovedoppgaver, og jeg har lagt ut de to første kapitlene fra Hans Henrik Bulls hovedoppgave som eksempel på dette. Den vil jeg gjennomgå. Noen av dere har dessuten nevnt at dere ville ha litt kjennskap til diskursanalyse, så det skal jeg også prøve å putte inn. Endelig bør vi jo avslutte med seminarkritikk som f.eks. kan dreie seg om hvordan de ulike kursene dette første semesteret har passet sammen.

16. apr. 2004 02:00

Påskeferie fra og med mandag 5. april til og med tirsdag 13. april.

30. mars 2004 02:00

9.3. skal vi ta opp etikk og bruk og misbruk av historie. Even Lange har byttet til 20.april for å snakke om forholdet mellom historie og samfunnsfag.

Vi skal ta opp konkrete problem som dere kanskje vil møte i forbindelse med masteroppgaven, men jeg har også lagt ut artikler som berører de store problemene i vår tid. Det er artikler av Knut Kjeldstadli, Sivert Langholm og Erik Hobsbawm. Artikkelen til Iggers om "Uses and Misuses of history" står på s. 83-91 i Procedings som ligger som utlånseksemplar på skranken. Der er det også rapporter fra forskjellige land. De forskningsetiske retningslinjene har jeg også lagt ut, men du kan lese dem her på nettet

5. mars 2004 01:00