Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4020 - Vår 2006

Til 21.2 er nå utlagt to artikler av Jon W.Iddeng: "Antikk litteratur: Tekst og kontekst" (Ad fontes. Antikkvitenskap, kildebehandling og metode, Oslo 2000 s. 59-77), og "Litteratur som historisk kilde" (Historisk tidsskrift 3/2005 s. 429-452). Noen nyere litterære tekster vil bli delt ut på seminaret.

20. feb. 2006 12:38

28.2. kl. 9-11 blir det undervisning på Riksarkivet (Ta T-bane til Sognsvann stasjon) Tema er proveniens, og systematisk bruk av katalogene, og eksemplene vil være Utenriksdepartementet og dømmende kommisjoner på 1700-tallet. Vi vil også ta for oss tilgang til privatarkiv. Kom gjerne med konkrete innspill til spørsmål ang. privatarkiv og annet til meg på forhånd hilde.sandvik@iakh.uio.no

15. feb. 2006 16:23

Avlysning av seminar: Seminaret som skulle vært arrangert torsdag 9. februar er dessverre avlyst.

Et nytt kurs vil bli arrangert neste semester.

7. feb. 2006 16:10