Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4020 - Vår 2009

Alle studenter på HIS 4020 er invitert til middag 5. mars kl. 19.00 hos Knut Kjeldstadli, Uranienborgvn. 11F - tlf. 22 69 06 67. Lærerne på emnet vil også delta.

Det er enkel servering - pasta, pesto, salat, frukt, kaffe, sjokolade. Drikke tar dere med sjøl.

Kan dere gi beskjed i løpet av 4. mars til e-post: knut.kjeldstadli@iakh.uio.no

7. jan. 2009 15:26