Dette emnet er nedlagt

Undervisning – tid og sted (HIS4020 – vår 2012)

Undervisning – tid og sted (HIS4020 – vår 2012)

Del I, januar - mars: Etikk og samfunnsansvar

1. gang tirsdag 24. januar (Aud. 2 GS 10.15-12): Forskningsetikk og formidlingsetikk. Arbeidsoppgaver i semesteret.

Tekst:

 

2. gang tirsdag 31. januar (Aud. 2 GS 10.15-12): Etikk i akademiske fag.

Tekst:

 • Kjell Eyvind Johansen og Arne Johan Vetlesen: Innføring i etikk (Oslo 2000). Kap. 11, Redelighet, saklighet og forskningsetikk, s. 178-192 (kopi blir utlagt på IAKHs ekspedisjon i 3. etasje, NHA)

 

3. gang tirsdag 28. februar (Aud. 2 GS 10.15-12): Redelighet og originalitet.

 • Jan Eivind Myhre: Mange veier til historien (Oslo 2009). Kap. 4, Popularisering, plagiering og historie (

Kopi legges ut på IAKHs ekspedisjon i 3. etasje, NHA.

 

4. gang tirsdag 6. mars (Aud. 2 GS 10.15-12): Etiske utfordringer for historikere.

Tekst:

 • Knut Kjeldstadli: "Bruk og misbruk av historie" (2002).

Kopi legges ut på IAKHs ekspedisjon i 3. etasje, NHA.

 

5. gang tirsdag 13. mars (Aud. 2 GS 10.15-12): Historikernes samfunnsrolle.

Tekster:

 • E.H. Carr: What is History? Second ed. (London 1986), p. 25-49, "Society and the Individual",
 • Rolf Torstendahl: "Historikerns bundenhet av sin samtids intellektuella liv", Studier i historisk metode 9 (Oslo 1974) s. 9-20

Kopier legges ut på IAKHs ekspedisjon i 3. etasje, NHA

 

6. gang tirsdag 20. mars (Aud. 2 GS 10.15-12): Deltaker eller tilskuer?

Tekster:

 • Tor Egil Førland: "Deltaker og medløper. Venstresiden, Sovjetunionen og objektivismens fall". Historisk tidsskrift nr. 4 2010 s. 521-546.
 • Debatt om Tor Egil Førlands artikkel i Historisk tidsskrift nr. 1 2011 s. 81-95, og Historisk tidsskrift nr. 2 2011 s. 235-246  

Kopier legges ut på IAKHs ekspedisjon i 3. etasje, NHA

 

7. gang tirsdag 27. mars (Aud. 2 GS 10.15-12): Gjennomgang av oppgaver.

 

Del II, april - mai: Kildekritikk og kildeproblemer

8. gang tirsdag 10. april (Aud. 2 GS 10.15-12): Hva er historisk kildekritikk?

Tekst:

 • Ottar Dahl: Grunntrekk i historieforskningens metodelære (2. utg. 2. opplag, 1976) kap. IV, «Kildegransking».

Kopi legges ut på IAKHs ekspedisjon i 3. etasje, NHA

 

9. gang tirsdag 17. april (Aud. 2 GS 10.15-12): Debatt om kildebegrepet + gruppearbeid

Tekster:

 • Narve Fulsås: «Kva er gale med det historiske kjeldeomgrepet? Ein kritikk av kjeldekritikken.» Historisk tidsskrift 2/2001.
 • Debattinnlegg fra Ottar Dahl og Sivert Langholm, Historisk tidskrift 4/2001
 • Svar fra Narve Fulsås, Historisk tidsskrift 1/2002

Kopier legges ut på IAKHs ekspedisjon i 3. etasje, NHA

 

10. gang tirsdag 24. april (Aud. 2 GS 10.15-12): Arbeid med kildetekster (1)

 • Gruppearbeid med kildetekst fra 1800-tallet.

 

11. gang tirsdag 8. mai (Aud. 2 GS 10.15-12): Arbeid med kildetekster (2)

 • Gruppearbeid med kildetekst fra 1900-tallet.

 

12. gang tirsdag 15. mai (Aud. 2 GS 10.15-12): Oppsummering. Evaluering.

 

Publisert 4. okt. 2011 13:40 - Sist endret 10. feb. 2012 12:06