Dette emnet er nedlagt

HIS4021 – Samtidshistorisk metodologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi deg innsikt i og oversikt over de viktigste trekkene ved samtidshistorisk forskning. Forholdet til samfunnsvitenskapene, forskningsetikk og offentlig bruk av historien vil være sentrale temaer i tillegg til de særskilte metodiske mulighetene som muntlige kilder, visuelle media og elektronisk kommunikasjon byr på.

Hva lærer du?

Innsikt i og bevissthet om de mulighetene og spesielle utfordringene som ligger i en samfunnshistorisk tilnærming. Kjennskap til samtidshistoriske grunnlagsdiskusjoner. Kildekritisk tilnærming til så vel skriftelige kilder som nye kildegrupper. Trening i praktiske arbeidemåter i forskning, som å kunne strukturere oppgaven og velge analysenivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Undervisning

Det gis undervisning i 12 dobbelttimer. Det vil forutsette aktiv deltakelse fra studentene i form av gruppearbeid og studentinnledninger.

Hvert semester arrangeres det ulike kurs innen historisk metode. Kursoversikt finner du her..

Eksamen

Vurderingen er sammenfallende med vurderingen av HIS4040 – Skriveseminar, master i historie. Studentene skal ha med metodologiske betraktninger i prosjektbeskrivelse 2 i HIS4040, som blir vurdert til bestått/ikke bestått av veileder.

Annet

Emnet er obligatorisk i studieretning for samtidshistorie.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

siste gang vårsemesteret 2006

Eksamen

siste gang vårsemesteret 2006

Undervisningsspråk

Norsk