HIS 4030. Skrivekurs for Mastergradsnivå, Historieseksjonen, IAKH, høst 2005.

Tirsdager 12.15-14.00

Lærer: Kai Østberg. E-post: k.p.v.ostberg @ilos.uio.no, tlf.:  23 25 00 20 / 47 82 31 51 (mobil).

 

Plan for undervisningen

 

Tirsdag 23.august

Formålet med kurset.

Prinsippene for prosessorientert skriving.

Etablering av arbeidsgrupper.

Gruppeøvelse

Logg (AVSLUTTER ALLTID TIMEN MED DET).   

 

Hjemmelekse: Les eller frisk opp, helt eller delvis, en relevant bok/artikkel. Lag et sammendrag/tenkenotat du kan bruke i prosjektbeskrivelsen (DETTE ER LEKSE TIL HVER GANG). Lån en relevant hovedoppgave/masteroppgave.

            Gruppene møtes senest mandag 12. september om morgen og velger ut ett notat som sendes med e-post til meg før kl.10 samme dag.

 

 

Omvisninger på arkiv i uke 35, se eget ark

 

 

Tirsdag 13. september

Plenumsgjennomgang av innsendt materiale.

Regler for respons ved press-skrevet tekst.

10 min. press-skriving av upretensiøs tekst, men knyttet til ditt emne.

(Napoleon-eksempel + Eksempel med respons deles ut)

Respons i grupper.

Plenum.

Leseteknikker

 

Hjemmelekse

Ta kontakt med (mulig) veileder for oppgaveideer og litteraturtips m.m. 

+ FAST: relevant lesning med tenkenotat og eller sammendrag. To notater denne gang - ett basert på skumlesning og ett på grundigere lesning.  

Gruppene møtes senest mandag 11. september om morgen og velger ut ett notat fra hver kategori. Sendes meg på e-post før kl.10 samme dag.

           

Tirsdag 27. september

Plenumsgjennomgang av innsendt materiale.

Hva skal en prosjektbeskrivelse inneholde? Sjekkliste utdeles og gjennomgås.

            Skrive førsteutkast konsentrert om Hva og Hvorfor

                        10 min skriving

Hvordan gi respons? (I: Skriftlig)

Respons skriftlig og muntlig i grupper.

 

Hjemmelekse:

Skrive et bearbeidet utkast til prosjektbeskrivelsens Hva og Hvorfor på grunnlag av respons og tenkenotater. + FAST LEKSE (se ovenfor). Gruppene møtes senest mandag 10.oktober om morgen og velger et utkast som sendes meg på e-post før kl.10 samme dag.

 

Tirsdag 11. oktober

Plenumsgjennomgang av innsendt materiale

Hvordan gi respons? (II: Veilederroller)

Gruppene ser på min respons

Organiseringsprinsipper. Disposisjon

Referat og sitat.

            Skrive disposisjon for prosjektbeskrivelsen og hele oppgaven.

Respons. Skriftlig.

Utlevering av modelltekst

 

Hjemmelekse: Skriv fullstendig førsteutkast (- fremdriftsplan) på grunnlag av respons og sammendrag + FAST LEKSE. Gruppene møtes senest mandag 24. oktober om morgen og velger et utkast som sendes meg på e-post før kl.10 samme dag.

 

 

Tirsdag 25. oktober

Plenumsgjennomgang av innsendt materiale.

Bearbeidelsesøvelser

Genrebevissthet, stil, tone.       

            Setningsbygning

Respons og diskusjon på utdelt modelltekst

Ny modelltekst

 

Hjemmelekse: Skrive fremdriftsplan. Fortsette med skriftlig respons på hverandres prosjektbeskrivelser. Gruppene møtes senest mandag 7. november om morgen og velger det beste utkastet med den beste responsen påført. Dette sendes meg på e-post før kl.10. samme dag.

+ FAST LEKSE

 

Tirsdag 8.november

Plenumsgjennomgang av innsendt materiale.

Språkvask på ordnivå. 

Noter og andre formelle krav til teksten

            Arbeidsmetoder

Evaluering

 

Heldagsseminar antagelig i uke 44 eller 45. Endelig frist for innlevering av prosjektbeskrivelse: 1. desember.