Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. mai

Eksamensordning

Oppgave.

Innleveringsfrist: 8. juni kl. 14:30

Presentasjon og kommentar prosjektbeskrivelse

Oppmøte på oppstartseminar

Oppmøte heldagsseminar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 09:55