Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. mai

Eksamensordning

Oppgave.

Innleveringsfrist: 7. juni kl. 14:30

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Presentasjon og kommentar prosjektbeskrivelse

Oppmøte på oppstartseminar

Oppmøte heldagsseminar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2020 02:53