Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. mai

Eksamensordning

Mappelevering.

Innleveringsfrist: 6. juni kl. 14:30

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 18:08