Fristen for å levere oppmeldingsskjema …

Fristen for å levere oppmeldingsskjema er endret fra 15. juni til 15. august for å levere masteroppgaven i høstsemesteret.

Publisert 4. juni 2007 11:58 - Sist endret 5. des. 2007 16:07