Semesterside for HIS4090 - Høst 2018

Muntlig eksamen avvikles mellom 4.-14. desember.

Sensuren blir slått opp på tavla i 4. etasje Niels Treschows hus den 4. desember,  kl. 12:30.

Begrunnelse vil bli sendt på e-post dagen før muntlig eksamen.

Kandidater som har muntlig eksamen på en mandag, vil få tilsendt begrunnelsen før helgen.

3. des. 2018 11:29

Kjære masterkandidater,

Kommisjonsoversikt og timeplan for muntlig eksamen er nå klar.

Studieadministrasjonen v/IAKH

29. nov. 2018 17:56