Semesterside for HIS4090 - Vår 2007

Trekkfrist er to uker før frist for innlevering av ferdig trykket oppgave (23. april). For å trekke seg fra eksamen må man melde seg av i studentweb og gi skriftlig beskjed til ekspedisjonskontoret.

23. mars 2007 09:58