Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

30. april

Eksamensordning

Oppgave og muntlig eksamen

Muntligplanen gjøres kjent dagen før sensur, nemlig 7.6. Sensuren blir slått opp utenfor ekspedisjonskontoret klokka 12.30 tirsdag den 8. juni. Fra klokka 14.00 samme dag starter de første som kommer opp til muntlig eksamen. Det er satt av tid frem til 18. juni for muntlig eksamen. Kandidatene må belage seg å komme opp hvilken som helst dag i løpet av denne perioden.

Masteroppgave

Innleveringsfrist: 14. mai kl. 14:30

Masteroppgaven skal leveres ferdig trykket i 10 eksemplarer sammen med obligatorisk egenerklæring, kvittering for elektronisk innlevering av oppgaven i DUO og et obligatorisk skjema for innlevering av masteroppgave og utstedelse av vitnemål. Oppgaven må leveres senest 14. mai innen ekspedisjonens åpningstid (12.30-14.30). Rekvisisjon for trykking gis etter e-post-henvendelse til studieadministrasjonen. For nærmere informasjon se emnesiden.

Kunngjøring av resultater

8. juni

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.