Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4110 - Høst 2004

EKSAMEN FOR STUDENTER MED EGENDEFINERT PENSUMLISTE:

Prøveforelesning: utlevering av oppgave 26. november - prøveforelesning 3. desember

Hjemmeoppgave: utleveres 1. november - innleveres 22. november.

16. aug. 2004 02:00

I Studentweb kan du se hvilken gruppe du er plassert på. Gi beskjed til oss (admin@hi.uio.no) hvis du er plassert på feil gruppe.

18. juni 2004 02:00