Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4110 - Høst 2007

7. des. 2007 13:33

Prøveforelesning i HIS4110

Eksamen starter fredag 7. desember kl. 12.30. Eksamensoppgavene kan da hentes i ekspedisjonen, 2. et. Niels Henrik Abels hus, eller på emnets semesterside på nett.

Prøveforelesningene vil finne sted 13. og 14. desember i Harriet Holters hus. Nærmere beskjed om tid og sted vil bli lagt ut på emnets semesterside og slått opp utenfor ekspedisjonen onsdag 12. des. kl. 12.30. Det er ikke rom for å komme med ønsker om tidspunkt.

Alle må lese informasjonen på emnesidene som omhandler retningslinjer for prøveforelesningen.

7. des. 2007 13:23