Dette emnet er nedlagt

Fristen for å levere pensumlister …

Fristen for å levere pensumlister er flyttet frem til 15. oktober (i tråd med det som står i masterkatalogen).

Studieadministrasjonen

Publisert 20. aug. 2008 15:42 - Sist endret 28. nov. 2008 14:09