Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. november

Eksamensordning

Prøveforelesning.

Tid: 7. desember kl. 09:00.

Merknad: Ved mange kandidater, vil også 8. desember tas i bruk som eksamensdag

Innlevering av pensumliste

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2020 04:43