Dette emnet er nedlagt

Globalisering - ekonomisk och politisk

Detta leseemne handlar om den moderna globaliseringen. Tyngdpunkten ligger på andra halvan av 1900-talet men litteraturen ger också i centrala frågor perspektiv bakåt i tiden. I en av böckerna behandlas olika perspektiv på globalhistoria, politiska, kulturella, ekonomiska, ekologiska och teknologiska. I andra delar av litteraturen görs en särskild fokusering på teman som arbetets förändring, på demokratins ändrade förutsättningar, på det internationella ekonomiska systemets förändring samt på uppdelningen av världen i fattiga och rika länder och i vilken mån denna uppdelning kan tolkas i termer av globala system.

En av böckerna – Jarrick och Johansson, Jorden runt igen…, kan studenterna få tillgång till genom läraren. De övriga böckerna finns på bibliotek eller bokhandeln.

Pensum

* = er samlet i kopisamling, til salgs på Kopiutsalget. Den øvrige litteraturen må kjøpes - eller lånes på biblioteker.

Aschheim, Steven: Brothers and Strangers. The East European Jew in German and German Jewish Consciousness, 1800-1923, Madison-London 1982, s. 32-99 (+ notene s. 262-257) 68 s.

Benbassa, Esther: The Jews of France. A history from antiquity to the present, Princeton, N.J. 1999, s. 73-178 (+ notene s. 227-236) 103 s.

Ben-Sasson, Haim-Hillel (ed.): A History of the Jewish People, Cambridge, Mass. 1976, s. 741-799, 813-852, 859-938, 979-988, 1017-1039 212 s.

Gartner, Lloyd P.: Age of Migration and Ideologies, i: Gartner, Lloyd P.: History of the Jews in Modern Times, Oxford 2001, s. 213-266 54 s.

Gutman, Yisrael m.fl. (ed.): The Jews of Poland Between Two World Wars, Hanover-London 1989, s. 1-94 (+ notene) 94 s.

Haumann, Heiko: A History of the East European Jews, Budapest-New York 2002, s. 99-203 (+ notene s. 256-260) 105 s.

* Kaplan, Marion: Tradition and Transition. The Acculturation, Assimilation and Integration of Jews in Imperial Germany, i: LBIYB XXVII (1982), s. 3-35 33 s.

Kaplan, Marion A.: The Making of the Jewish Middle Class, Oxford 1991, s. 64-116 52 s.

* Kaplan, Marion A.: Gender and Jewish History in Imperial Germany, i: Frankel, Jonathan and Steven J. Zipperstein (eds.): Assimilation and Community. The Jews in nineteenth-century Europe, Cambridge-New York 1992, s. 199-224 25 s.

* Katz, Jacob: Out of the Ghetto. The Social Background of Jewish Emancipation, 1770-1870, Cambridge/Mass. 1973, s. 42-79 (+ notene) 44 s.

Laqueur, Walter: A History of Zionism, New York 1972, s. 70-135 65 s.

* Reinharz, Jehuda: The Zionist Response to Antisemitism in Germany, i: LBIYB XXX (1985), s. 105-140 36 s.

* Reinharz, Jehuda: Deutschtum und Judentum in the Ideology of the Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens 1893-1914, i: Jewish Social Studies 36 (1974), s. 19-39 '¨ 20 s.

* Rosenblit, Marsha L.: Jewish assimilation in Habsburg Vienna, i: Frankel, Jonathan and Steven J. Zipperstein (eds.): Assimilation and community. The Jews in nineteenth-century Europe, Cambridge-New York 1992, s. 225-245 20 s.

* Rürup, Reinhard: Jewish Emancipation and Bourgeois Society, i: LBIYB XIV (1969), s. 67-91 24 s.

* Volkov, Shulamit: The Dynamics of Dissimilation. Ostjuden and German Jews, i: Reinharz, Jehuda and Walter Schatzberg (eds.): The Jewish Response to German Culture. From the Enlightenment to the Second World War, Hanover-London 1985, s. 195-211 17 s.

* Weiss, Yfaat: Polish and German Jews Between Hitler’s Rise to Power and the Outbreak of the Second World War, i: LBIYB XLIV (1999), s. 205-223 19 s.

* Wertheimer, Jack: “The Unwanted Element”. East European Jews in Imperial Germany, i: LBIYB XXVI (1981), s. 23-46 23 s.

1014 sider

Publisert 7. mars 2005 15:49