Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4110 - Vår 2007

Vi minner om at fristen for å levere pensumliste i HIS4110 er 15. mars og at pensumlisten må inneholde informasjon om valgt eksamensordning. Se også retningslinjene for pensumlistens utforming på emnebeskrivelsen

10. jan. 2007 15:58