Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4110 - Vår 2008

Til dere som skal avvikle prøveforelesning i dette emnet: Fredag 30. mai ville alle prøveforelesningene avvikles. Tema for prøveforelesning deles ut 26. mai på ekspedisjonskontoret (kl. 12.30-14.30). Oppgavene blir ikke lagt ut på nett, fordi vi trenger signatur før dere får utdelt oppgavene.

Prøveforelesningen holdes 30. mai. Plan for tid og sted for prøveforelesningen legges ut på nett på semestersiden samt henges opp utenfor ekspedisjonen.

23. mai 2008 12:07