Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4110 - Vår 2010

Plan for prøveforelesninger

Merk! Alle kandidatene bes møte opp i god tid før eksamen starter. Det er muligheter for bruk av projektor, overhead og tavle.

2. juni 2010 14:42