Dette emnet er nedlagt

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Det tas forbehold om endringer i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt.

Høst 2014

Høst 2012

Vår 2011

Høst 2009

Vår 2007

Høst 2005

Vår 2004

Publisert 6. sep. 2013 14:36 - Sist endret 3. feb. 2015 16:38