Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Litteratur merket med *) finnes i kompendier som kan kjøpes hos Kopiutsalget på Akademika, ved fremvising av studentbevis og gyldig semesterkort.

Gerd Althoff, Family, Friends and Followers: Political and Social Bonds in Medieval Europe, Cambridge 2004, 1- 195 (195 s)

Arnoud-Jan Bijsterveld, “The medieval gift as agent of social bonding and political power: a comparative approach”, in E. Cohen and M. de Jong (ed.), Medieval Transformations: Texts, Powet and Gifts in Context, 123-56 (33 s)

* Sverre H. Bagge: “Borgerkrig og statsutvikling i Norge i middelalderen.” (Norsk) /Historisk Tidsskrift/ 65, 1986, s. 145-197 (52 sider).

* Sverre H. Bagge: /Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla/. Berkeley 1991, s. 64-110 (46 sider).

€ Sverre H. Bagge: /Mennesket i middelalderens Norge/. Tanker, tro og holdninger 1000-1300. Oslo 1998 (236 sider).

* Andreas Holmsen: /Nye studier i gammel historie/. Oslo 1976, s. 159-179 (20 sider).

Jón Viðar Sigurðsson: /Kristninga i Norden ca. 750-1200/. Oslo 2003, s. 5-24, 32-48, 79-115 (62 sider).

Jón Viðar Sigurðsson: /Det norrøne samfunnet. Vikingen, kongen, erkebiskopen og bonden/. Oslo 2008, s. 18-34, 93-147, 187-188, 205-215 (92 sider)

Jón Viðar Sigurðsson: /Den vennlige vikingen: Vennskapets makt i Norge og Island ca. 900-1300/. Oslo 2010. (ca. 150 sider)

Kåre Lunden: /Økonomi og samfunn/. Oslo 1972 (100 sider).

Hans Jacob Orning: /Unpredictability and Presence. Norwegian Kingship in the High Middle Ages/. Leiden 2008, s. 111-310 (199 sider)

* M. Sahlins: “Poor Man, Rich Man, Big-man, Chief”. /The Pleasures of Anthropology/. Ed. M. Freilich. New York 1983, s. 383-399 (17 sider).

€ Knut Helle, Under kirke og kongemakt 1130-1350, Oslo 1995, s. 180-193 (14 sider).

Publisert 5. juni 2013 15:48 - Sist endret 5. juni 2013 15:54