Dette emnet er nedlagt

HIS4155 – Trolldomsprosessene i Europa 1450-1750

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet viser hvordan trolldomsprosesser som historisk fenomen er forsøkt forklart gjennom teorier om statsbygging, økonomisk utvikling, religiøse konflikter og kjønnsrelasjoner. Pensum vil inkludere forskningsfeltets klassikere og de mest sentrale forskningsbidragene om er publisert de siste fem årene. Det geografiske tyngdepuktet vil være prosessene i Tyskland og Frankrike, men også prosessene i England, Spania, Italia og de europeiske koloniene i Amerika vil bli trukket inn. Temaet vil reflektere at trolldomsprosessene er et aktivt forskningsfelt som spenner svært vidt metodisk.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne drøfte trolldomsprosessene i lys av statsutvikling, økonomiske forhold og religion i tidlig moderne tid i Europa. De skal kjenne til de historiefaglige utfordringene ved å studere møtet mellom sentralmakt, kirke og lokalsamfunn, og spesielt ha innsikt i det problemet som oppstår når en studerer fortidige kulturer basert på kilder som sentralmaktens og kirkens lokale representanter produserte. Studentene skal utvikle evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning og akademisk skriving.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2155 – Trolldomsprosessene i Europa 1450-1750 (nedlagt). På semestersiden til HIS2155 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Studentene kan velge å prøves enten i en skriftlig 6 timers skoleeksamen eller i en 20 minutters prøveforelesning der emne for forelesningen blir gitt en uke før forelesningstidspunktet.

Her finner du retningslinjer for prøveforelesninger på masternivå

Tema for forelesningen blir gitt en uke før forelesningstidspunktet. Studenten skal fremlegge et fullstendig skriftlig manus i ett eksemplar som leveres sensorene sammen med et obligatorisk egenerklæringsskjema.

Det blir benyttet bokstavkarakter i emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Ikke avklart

Eksamen

Ikke avklart

Undervisningsspråk

Norsk