Tid og sted for prøveforelesningene …

Tid og sted for prøveforelesningene på HIS4000-nivå er ikke fastsatt enda. Endelig plan vil bli publisert tirsdag 24. mai.

Published May 23, 2005 1:32 PM - Last modified May 24, 2005 4:05 PM