Semester page for HIS4171 - Spring 2005

Tid og sted for prøveforelesningene på HIS4000-nivå er ikke fastsatt enda. Endelig plan vil bli publisert tirsdag 24. mai.

May 23, 2005 1:32 PM

Tema for prøveforelesning

Dersom du henter oppgaven fra web, ber vi om at du sender en e-post til historie-student@iakh.uio.no, slik at vi har en oversikt over hvem som har hentet tema for prøveforelsning.

May 19, 2005 2:20 PM