Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4173 - Høst 2004

Videofilmen "Amandla", fra kampen mot apartheid i Sør-Afrika - med mye musikk, blir vist i Sophus Bugge, Auditorium 1, mandag 15. november kl. 16.00 for studentene i His1273 og His 4173. Anbefales.

10. nov. 2004 01:00

Bill Freund har nå kommet på bokhandelen i ny utgave (1998). Det betyr nye sidetall i forhold til den opprinnelige pensumlista. Her er det nye utvalget: s.1-12, 65-73, 97-269, tilsammen ca. 210 sider med smså skrift, lik ca. 50 normalsider. Les og nyt en klassiker i den marxistiske skolen.

1. nov. 2004 01:00

til 1/2 november: 1.Hvem stod norsk misjon i Sør-Afrika nærmest, det hvite settlersamfunnet eller de afrikanske samfunn? 2. Hva var boernes motiver - idemessig, materielt- for apartheid? Kollokviegrupoe 3 skriver notat om spørsmål 1, kollokviegruppe 4 skriver notat om spørsmål 2.

17. okt. 2004 02:00