Dette emnet er nedlagt

til 1/2 november: 1.Hvem stod …

til 1/2 november: 1.Hvem stod norsk misjon i Sør-Afrika nærmest, det hvite settlersamfunnet eller de afrikanske samfunn? 2. Hva var boernes motiver - idemessig, materielt- for apartheid? Kollokviegrupoe 3 skriver notat om spørsmål 1, kollokviegruppe 4 skriver notat om spørsmål 2.

Publisert 17. okt. 2004 02:00 - Sist endret 6. mars 2005 09:45